Termos e condicións

A presente páxina describe os termos e condicións do sitio web http://videomarketingdigital.uscmarketingdigital.com/, cuxo correo electrónico é belengarciausc@gmail.com (en diante “SITIO WEB”), do cal é responsable Belén García (en diante “RESPONSABLE”). Ao visitar e usar este SITIO WEB, o visitantes ou usuario (en diante “USUARIO”) acepta estes termos e condicións na súa totalidade. A información destes termos e condicións está suxeita a cambios en calquera momento e recoméndaselle ao USUARIO visitar esta páxina constantemente.
En está páxina descríbese a detalle a maneira en que o USUARIO acepta usar e comportarse dentro do SITIO WEB e co seu respectivo contido (en diante “CONTIDO”).

1. ESTÁN PROHIBIDAS As SEGUINTES ACTIVIDADES
Intentos de hackeo, inserción de virus ou ataques informáticos de calquera índole dirixidos ao servidor ou ao SITIO WEB.
Proporcionar información persoal falsa ou que pertence a persoas diferentes ao USUARIO que a envía

2. DEREITOS DE AUTOR E PROPIEDADE INTELECTUAL
Está totalmente prohibido usar os textos, imaxes, audios, vídeos e calquera outro material multimedia que se atope aloxado no SITIO WEB xa que é propiedade do RESPONSABLE e está protexido polas leis de dereitos de autor e propiedade intelectual. Só permitirase o uso dos materiais multimedia do SITIO WEB, se o USUARIO solicita o uso do devandito material e o RESPONSABLE acepta esa solicitude.

3. ACCESO E DISPOÑIBILIDADE DO SITIO WEB
Por motivos de forza maior ou factores externos, o acceso e dispoñibilidade do SITIO WEB pódese ver suspendido por calquera período de tempo e o RESPONSABLE non se fai responsable de calquera dano ou resultado directo ou indirecto que isto poida ocasionar ao USUARIO. Aínda que, o SITIO WEB estará dispoñible a maioría do tempo, non se garante unha dispoñibilidade do 100% e en calquera momento, se o RESPONSABLE decídeo, o SITIO WEB pode deixar de funcionar ou estar dispoñible ao público.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES
O RESPONSABLE está comprometido coas boas practicas na recompilación, uso e protección dos datos persoais dos seus USUARIOS. A política de privacidade e cookies do SITIO WEB pódese ver en detalle na seguinte páxina.